Skip to main content

Disclaimer

Informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij onze uiterste best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website door Landgoed Moerslag aangeboden accommodaties en overige diensten zijn de Algemene voorwaarden van Landgoed Moerslag van toepassing. De Nederlandse wet is tevens van toepassing op alle accommodaties en diensten welke door Landgoed Moerslag aangeboden worden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Landgoed Moerslag of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo’s, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van Landgoed Moerslag en derden staat het u vrij materiaal van deze site te bekijken, af te drukken en te distribueren, zolang:

  • het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
  • het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Landgoed Moerslag;
  • kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Landgoed Moerslag bevatten.

Alle informatie, beeldmateriaal, opmaak, programma’s of scripts op de site van Landgoed Moerslag zijn eigendom van Landgoed Moerslag of partners van Landgoed Moerslag. Indien u informatie, beeldmateriaal, opmaak, programma’s of scripts van de site van Landgoed Moerslag wilt gebruiken, dient u vooraf expliciete schriftelijke toestemming te verkrijgen van Landgoed Moerslag. Het gebruik van de naam en het logo is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Landgoed Moerslag.

Veranderingen site/aanbod

Landgoed Moerslag behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op het aanbod.

Copyright© Landgoed Moerslag 2023